Zoek een naam op

Yasir

Hieronder vind je de betekenis van de naam Yasir, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 16 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 795de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten 's-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

voortvarend

Varianten

Yâsir, Yàsir

Externe website(s)

Google resultaten van Yasir
Terug

Geschiedenis