Zoek een naam op

Xoan

Hieronder vind je de betekenis van de naam Xoan, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4115de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

God is verzoenend

Varianten

Xoàn, Xoán

Externe website(s)

Google resultaten van Xoan
Terug

Geschiedenis