Zoek een naam op

Wietske

Hieronder vind je de betekenis van de naam Wietske, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 8 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1198de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Marum, Opsterland, Achtkarspelen, het Bildt en Ooststellingwerf.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

verkorte vorm van namen met de Germaanse stam `Wîg` (strijd) of `Wîdha` (wijd, ver)

Externe website(s)

Google resultaten van Wietske
Terug

Geschiedenis