Zoek een naam op

Wen

Hieronder vind je de betekenis van de naam Wen, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 3 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2341de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Delft, 's-Gravenhage, Rotterdam en Rotterdam.

Categorieën

Mannelijk, Vrouwelijk

Betekenis naam

verfijnd, gepolijst

Varianten

Wén, Wen, Wên, wen

Externe website(s)

Google resultaten van Wen
Terug

Geschiedenis