Zoek een naam op

Valerie

Hieronder vind je de betekenis van de naam Valerie, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2017 in totaal 87 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 158de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Blaricum, Meerssen, Terneuzen, Geldrop-Mierlo en Almere.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

kracht, dapperheid

Varianten

Valérie, Valèrie, Válerie, Valerié, Vàlerie, Vâlerie, Válèrie, Valeríe, Válerié, Valêrie

Externe website(s)

Google resultaten van Valerie
Terug

Geschiedenis