Zoek een naam op

Valeria

Hieronder vind je de betekenis van de naam Valeria, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 6 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1486de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Breda, Delft, Enschede, Heerlen en Rotterdam.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

kracht, dapperheid

Varianten

Valéria, Valèria, Valería, Valeriá

Externe website(s)

Google resultaten van Valeria
Terug

Geschiedenis