Zoek een naam op

Umut

Hieronder vind je de betekenis van de naam Umut, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2017 in totaal 29 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 501de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Schiedam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Zaanstad en Eindhoven.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

hoop

Varianten

Ümüt, Ümut, Umut, Umüt

Externe website(s)

Google resultaten van Umut
Terug

Geschiedenis