Zoek een naam op

Talia

Hieronder vind je de betekenis van de naam Talia, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 13 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 839de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

dauw (van God)

Varianten

Talía, Tàlia, Tália, Talïa

Externe website(s)

Google resultaten van Talia
Terug

Geschiedenis