Zoek een naam op

Sorena

Hieronder vind je de betekenis van de naam Sorena, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 2 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2879de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

stam leider

Varianten

Soréna

Externe website(s)

Google resultaten van Sorena
Terug

Geschiedenis