Zoek een naam op

Ramses

Hieronder vind je de betekenis van de naam Ramses, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 15 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 830de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Goirle, Hoorn, Amsterdam, Bergen op Zoom en Veldhoven.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

zon geboren

Varianten

Ramsés, Ramsès, Rámses

Externe website(s)

Google resultaten van Ramses
Terug

Geschiedenis