Zoek een naam op

Rafi

Hieronder vind je de betekenis van de naam Rafi, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 13 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 916de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

verheven

Varianten

Râfi

Externe website(s)

Google resultaten van Rafi
Terug

Geschiedenis