Zoek een naam op

Rabia

Hieronder vind je de betekenis van de naam Rabia, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 15 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 768de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Vlaardingen, Beverwijk, Schiedam, 's-Gravenhage en Zaanstad.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

bron

Varianten

Râbia, Rabiâ, Rabia, Rabïa, Rabia, Rabiá, Räbia

Externe website(s)

Google resultaten van Rabia
Terug

Geschiedenis