Zoek een naam op

Patriek

Hieronder vind je de betekenis van de naam Patriek, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2015 in totaal 9 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1214de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

nobele;patriciër

Varianten

Pâtriek

Externe website(s)

Google resultaten van Patriek
Terug

Geschiedenis