Zoek een naam op

Pari

Hieronder vind je de betekenis van de naam Pari, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4466de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten 's-Gravenhage en Rotterdam.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

fee, adelaar

Varianten

Pári, Parí, Pàri

Externe website(s)

Google resultaten van Pari
Terug

Geschiedenis