Zoek een naam op

Naftali

Hieronder vind je de betekenis van de naam Naftali, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 3 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2278de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

krans

Varianten

Náftali, Nàftali, Näftali

Externe website(s)

Google resultaten van Naftali
Terug

Geschiedenis