Zoek een naam op

Nadien

Hieronder vind je de betekenis van de naam Nadien, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4466de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

Hoop

Varianten

Nadiën, Nàdien

Externe website(s)

Google resultaten van Nadien
Terug

Geschiedenis