Zoek een naam op

Nadie

Hieronder vind je de betekenis van de naam Nadie, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2015 in totaal 6 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2550de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

hoop

Varianten

Nadié, Nadië

Externe website(s)

Google resultaten van Nadie
Terug

Geschiedenis