Zoek een naam op

Laurelle

Hieronder vind je de betekenis van de naam Laurelle, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4466de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

de laurierboom of zoete baai, symbool van trots en overwinning, oude naam met veel varianten

Varianten

Laurèlle

Externe website(s)

Google resultaten van Laurelle
Terug

Geschiedenis