Zoek een naam op

Laurel

Hieronder vind je de betekenis van de naam Laurel, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 3 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2341de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

(gekroond met) laurierblad

Varianten

Laurèl, Laurél

Externe website(s)

Google resultaten van Laurel
Terug

Geschiedenis