Zoek een naam op

Karim

Hieronder vind je de betekenis van de naam Karim, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 8 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1253de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Lelystad, Amsterdam, Tiel, Gouda en Utrecht.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

gevend, nobel

Varianten

Karím, Karim, Karîm

Externe website(s)

Google resultaten van Karim
Terug

Geschiedenis