Zoek een naam op

Jair

Hieronder vind je de betekenis van de naam Jair, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2017 in totaal 27 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 525de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

stralend

Varianten

Jaïr, Jaír, Jãïr, Jäir, Jàir, JaÏr

Externe website(s)

Google resultaten van Jair
Terug

Geschiedenis