Zoek een naam op

Jadon

Hieronder vind je de betekenis van de naam Jadon, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2015 in totaal 8 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1482de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Rotterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

dankbaar

Varianten

Jádon

Externe website(s)

Google resultaten van Jadon
Terug

Geschiedenis