Zoek een naam op

Ilse

Hieronder vind je de betekenis van de naam Ilse, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2017 in totaal 87 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 158de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Heerenveen, Smallingerland, Dronten, Leeuwarden en Tubbergen.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

gewijd aan God

Varianten

Ilsé

Externe website(s)

Google resultaten van Ilse
Terug

Geschiedenis