Zoek een naam op

Gabriell

Hieronder vind je de betekenis van de naam Gabriell, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

variant van Gabriela, God`s welgeschapene

Varianten

Gabriëll, Gabriéll, Gabrìëll

Externe website(s)

Google resultaten van Gabriell
Terug