Zoek een naam op

Gabe

Hieronder vind je de betekenis van de naam Gabe, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4115de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten het Bildt, Littenseradiel, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en Dongeradeel.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

kracht van God

Varianten

Gabë

Externe website(s)

Google resultaten van Gabe
Terug

Geschiedenis