Zoek een naam op

Fatima

Hieronder vind je de betekenis van de naam Fatima, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2017 in totaal 63 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 220de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Gouda, Blaricum en 's-Gravenhage.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

vlekkeloos

Varianten

Fatima, Fátima, Fàtima, Fâtima

Externe website(s)

Google resultaten van Fatima
Terug

Geschiedenis