Zoek een naam op

Dani

Hieronder vind je de betekenis van de naam Dani, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2017 in totaal 206 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 77de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Almere, Beverwijk, Zoetermeer, Purmerend en Veldhoven.

Categorieën

Mannelijk, Vrouwelijk

Betekenis naam

God is mijn rechtdoener

Varianten

Daní, Dáni, Dàni, Dâni, Danì, Danî, Danï

Externe website(s)

Google resultaten van Dani
Terug

Geschiedenis