Zoek een naam op

Damien

Hieronder vind je de betekenis van de naam Damien, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 20 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 665de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Almere, Vlissingen, Blaricum, Nieuwegein en Lelystad.

Afgeleid van:

Damiana

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

te temmen/verleiden;kalm, tam

Varianten

Damiën, Damién, Damièn, Dämien, Dámiën, Damiên, Damïen, Dämiën

Externe website(s)

Google resultaten van Damien
Terug

Geschiedenis