Zoek een naam op

Damaris

Hieronder vind je de betekenis van de naam Damaris, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 2 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 3037de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Leeuwarden, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

kalf

Varianten

Dámaris, Damáris, Dàmaris

Externe website(s)

Google resultaten van Damaris
Terug

Geschiedenis