Zoek een naam op

Dafne

Hieronder vind je de betekenis van de naam Dafne, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 8 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1198de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Helmond, Delft, Amersfoort, Almelo en Gouda.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

laurierblad, symbool van trots en overwinning

Varianten

Dafné

Externe website(s)

Google resultaten van Dafne
Terug

Geschiedenis