Zoek een naam op

Curt

Hieronder vind je de betekenis van de naam Curt, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4115de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

hoffelijk, onverschrokken, wijs raadsman

Varianten

Cürt

Externe website(s)

Google resultaten van Curt
Terug

Geschiedenis