Zoek een naam op

Camilo

Hieronder vind je de betekenis van de naam Camilo, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 1 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 4115de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam en 's-Gravenhage.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

jong ceremonieel behoeder

Externe website(s)

Google resultaten van Camilo
Terug

Geschiedenis