Zoek een naam op

Callan

Hieronder vind je de betekenis van de naam Callan, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 2 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2879de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Mannelijk, Vrouwelijk

Betekenis naam

graag pratend

Varianten

Callán

Externe website(s)

Google resultaten van Callan
Terug

Geschiedenis