Zoek een naam op

Caine

Hieronder vind je de betekenis van de naam Caine, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 2 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2879de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Heerlen en Amsterdam.

Categorieën

Mannelijk, Vrouwelijk

Betekenis naam

speer jager

Varianten

Caïne

Externe website(s)

Google resultaten van Caine
Terug

Geschiedenis