Zoek een naam op

Abdulrahman

Hieronder vind je de betekenis van de naam Abdulrahman, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 11 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1011de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten 's-Gravenhage en Rotterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

dienaar van God

Varianten

Abdülrahman

Externe website(s)

Google resultaten van Abdulrahman
Terug

Geschiedenis