Zoek een naam op

Abdallah

Hieronder vind je de betekenis van de naam Abdallah, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 8 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 1253de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam.

Categorieën

Mannelijk

Betekenis naam

dienaar van Allah

Varianten

Abdallâh, Âbdallah

Externe website(s)

Google resultaten van Abdallah
Terug

Geschiedenis